MUTUALITY

URBAN LANDSCAPE AS AN INTERVENTION INTO ENVIRONMENTAL CONTAMINATION

Wzajemności / Krajobraz miejski jako interwencja wobec skażenia środowiska
To tytuły mojej dyplomowej pracy praktycznej i teoretycznej, którą obroniłam w czerwcu 2018 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na Kierunku Fotografia. Praca była realizowana pod kierunkiem promotorów prof. dr hab. Andrzeja Florkowskiego, dr hab. Krzysztofa Baranowskiego i dr hab. Marianny Michałowskiej. Bardzo dziękuję! To było spore, wielomiesięczne wyzwanie. Cieszę się, że dobrze poszło i jestem gotowa na więcej:)

Dziękuję Maxowi Radawskiemu, Annie Kędziorze i Zacharowi Szerstobitow. Wasza pomoc była i jest nieoceniona.

Dziękuję Michał! Tobie należą się największe podziękowania. Bez Twojego wsparcia nie dałabym rady zacząć, zrealizować, skończyć, powiesić, obronić, zdjąć i powiesić tej pracy ponownie na wystawie końcoworocznej. Ogromne dziękuję i.. sto lat, sto lat! :*

Poniżej krótki opis pracy. Zachęcona przez Michała postanowiłam publikować fragmenty pracy teoretycznej i praktycznej w odcinkach. W końcu smog to temat, który dotyczy każdego z nas, temat bardzo na czasie. Zwłaszcza o tej porze roku. Poniżej pierwszy fragment. Zapraszam!

“Smog stał się w ostatnich latach bohaterem alarmujących newsów i nagłówków
prasowych. Doskonale się do tej roli nadaje, ponieważ pokazuje realne zagrożenie,
które wytwarza z zadziwiającym rozmachem nasza cywilizacja. Dziura ozonowa,
topnienie lodowców czy wymieranie gatunków to wciąż dla większości z nas
problemy odległe, przynajmniej na razie. Natomiast smog jest blisko, skutki jego
obecności w powietrzu odczuwa coraz więcej osób. Ten problem staje się palący,
dlatego jest tak nośny.
Jednak smog ma też pewną ważną cechę – znamy metody do walki z nim, a metody
te są dostępne zarówno na szczeblu administracji państwowej, jak i lokalnej, a nawet
osiągalne dla każdego z nas. Niniejsza praca jest rezultatem moich przemyśleń o
skutkach zanieczyszczenia powietrza, ale przede wszystkim sposobach walki z nim.
Ważne dla mnie było również zrozumienie społecznego kontekstu udanych lub
nieudanych inicjatyw związanych z ochroną naszego najbliższego otoczenia.
Analizuję tu problem zagrożeń ekologicznych w szerokim sensie. Nie tylko w
znaczeniu dla zdrowia każdego człowieka, ale też prawidłowego funkcjonowania
organizmów w skali makro – grup społecznych czy całych miast. Zresztą miasto,
jako naturalne środowisko życia dla połowy ludności na Ziemi, jest ważnym wątkiem
tej pracy. Specyfika funkcjonowania tego organizmu wywoduje wiele problemów,
które wymuszają poszukiwanie rozwiązań testowanych później na żywej tkance
miejskiej.”

Krajobraz miejski jako interwencja wobec skazenia srodowiska
Dorota Kaszuba "Mutuality" fragment wystawy

Mutuality / Urban Landscape as an intervention into environmental contamination

These are the titles of the theoretical and practical part of my thesis paper in fine art photography which I defended at the Department of Multimedia Communication at the University of the Arts in Poznan in June 2018. My thesis was created under the supervision of Prof. Andrzej Florkowski, Ph.D., Krzysztof Baranowski, Ph.D., and Marianna Michałowska, Ph.D., all of whom I would like to thank a lot. It was quite a challenge. But I am happy I made it and I am ready for more!:)

Below you will find a short description of my work. Encouraged by Michał, I decided to publish some of the theoretical and practical parts of my thesis in instalments. At the end of the day, smog is a timely subject which affects all of us. Especially at this time of the year. Below is the first instalment. Feel free to read on.

“Smog has been the prime focus of alarming news and newspaper headlines for the last few years. The villain’s role suits smog well as it reveals enormous danger which is being caused by our civilisation in a most vigorous way. The ozone hole, the melting of glaciers and species extinction are still far-fetched problems to most of us, at least for the time being. Smog, on the other hand, is nearby. More and more people are being affected by its presence. It is turning into a major environmental issue and therefore becoming front-page news. We have measures to reduce it, both at the state and local administration levels. These methods are also available to individuals. The work I hereby present is based on my reflections around the effects of air pollution and measures to reduce it. What is also vital for me is understanding the social context of successful and failed initiatives connected with the protection of our closest environment. I analyse the problem of environmental threats in a broad sense, not only in terms of every human being’s health, but also in terms of the proper functioning of organisms on the macro scale – be it a social group or an entire city. The latter, as a natural habitat for half the Earth’s population, is an important topic of this work. The specificity of this organism’s functioning causes various problems, which then leads to a quest for solutions later tested on the living urban tissue.”